Bosnian (BA)

Glavni Meni

Kontakt

Karabeg Medical Group

Himze Polovine br. 39
71 000 Sarajevo; BiH

Call us

tel:  +387 33 556 556
fax: +387 33 556 555

e-mail: informacije@karabeg.com

Poliklinika
Promovirana prva knjiga o plastičnoj i rekosntruktivnoj hirurgiji autora prof dr Reufa Karabega (VIDEO - TV1)
Poliklinika - Novosti

Dec 6, 2014

Prva knjiga u regionu iz oblasti plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije promovirana je danas u Sarajevu.

Knjiga je rezultat saradnje autora prof. dr. Reufa Karabega i stručnjaka iz Slovenije, Hrvatske, Srbije, SAD-a i BiH. “Osnovi plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije” naziv je knjige prof.dr. Reufa Karabega. Knjiga će služiti kao udžbenik studentima medicine ali i specijalizantima i svima koji se bave ovom granom hirurgije. Do sada na jezicima država bivše Jugoslavije nije bilo sličnog udžbenika, a ovaj prvi je nastao saradnjom 23 stručnjaka iz oblasti plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije. „Sa promocijom ove knjige gdje su kooautori iz pet država Srbije, Hrvatske, Slovenije, BiH i SAD, mi možemo kazati da će saradnja biti još veća. Ona je kroz udruženje Science na vrhunskom nivou gdje su okupljeni najeminentniji stručnjaci iz ove oblasti na širim prostorima ali kroz edukaciju, jer će ovo biti udžbenik za studente medicine i stomatologije svih medicinskih fakulteta ovih prostora, će saradnja biti još veća“, kaže prof.dr. Reuf Karabeg, autor knjige dok Almira Džuvo, dekanesa Medicinskog fakulteta u Sarajevu naglašava da je izuzetno važno da se udžbenik uklapa u nastavne planove u regionalnom okruženju, ne samo Medicinskog fakulteta u Sarajevu, nego i medicinskih fakulteta na području bivše Jugoslavije. „Ova knjiga je napravljena, ne samo za studente nego i za liječnike koje se bave rekonstruktivnom kirurgijom, estetskom kirurgijom, kirurgijom dojke, onkološkom kirurgijom, tako da je to veliki doprinos za cijelu regiju“, naglašava prof.dr.sci. Zdenko Stanec, šef plastične kirurgije KBC Dubrava, Zagreb Knjiga predstavlja riznicu naučnih činjenica koje su prezentirane na prihvatljiv i razumljiv način. Autor prof.dr. Reuf Karabeg je šef Klinike za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju KCUS.

 
Prim dr sci dr Reuf Karabeg promoviran u akademsko zvanje docent
Poliklinika - Novosti

 

Prim dr sci dr Reuf Karabeg je promoviran dana 5.12.2009. u akademsko zvanje docent na Medicinskom fakultetu u Sarajevu, nastavni predmet HIRURGIJA, oblast PLASTIČNA i REKONSTRUKTIVNA hirugija.

 
Dr Karabeg izabran za predsjednika Balkanskog udruženja plastičnih, rekonstruktivnih i estetskih hirurga
Poliklinika - Novosti

Na šestom balkanskom kongresu plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije održanom u Ohridu od 4 do 7 juna 2009. godine, dr Karabeg je izabran za predsjednika Balkanskog udruženja plastičnih, rekonstruktivnih i estetskih hirurga za period 2009 - 2011.

Dr Karabeg je također izabran za predsjednika Organizacionog odbora 7. Balkanskog kongresa Udruženja plastičnih, rekonstruktivnih i estetskih hirurga koji će se održati u septembru 2011. u Sarajevu.

 
Spisak objavljenih stručnih radova - Dr. Reuf Karabeg
Poliklinika - Novosti

SPISAK OBJAVLJENIH  STRUČNIH RADOVA

●         Karabeg R.(PREDAVAČ PO POZIVU)
Replantacije i mikrovaskularni režnjevi na Klinici za plastično - rekonstruktivnu hirurgiju u Sarajevu
(15-godišnje iskustvo: 1993-2008)
Šesti balkanski kongres plastične, rekonstrukcijske i estetske
hirurgije.Ohrid. Ohrid: Udruženje B.A.P.R.A.S.;2009.

 
Dr. Karabeg - Biografija
Poliklinika - Nase osoblje

BIOGRAFIJA

 • Reuf Karabeg je rođen  u Bugojnu.
 • Godine 1978. završava klasičnu gimnaziju u Bugojnu i upisuje Medicinski fakultet u Tuzli koji završava u roku  u februaru 1984. i zapošljava se u Medicinskom centru Jajce.
 • U aprilu 1989. dobija specijalizaciju iz opšte hirurgije, te nakon specijalizantskog staža provedenog u Banja Luci, Zagrebu i Sarajevu, završava specijalizaciju prije roka u februaru 1993. u Sarajevu.
 • 1990. godine  upisuje postdiplomski studij iz rekonstruktivne hirurgije na Medicinskom fakultetu u Sarajevu i isti završava 1993.godine sa prosjekom ocjena 9,9.
 • U novembru 1993. zapošljava se se na Klinici za plastično-rekonstruktivnu hirurgiju u Sarajevu.
 • 1995. je izabran za asistenta na predmetu hirurgija na Medicinskom i Stomatološkom fakultetu te Višoj medicinskoj školi u Sarajevu.
 • U decembru 1996.g. završava specijalizaciju iz plastično-rekonstruktivne hirurgije u Sarajevu (6 mjeseci specijalizacije obavio u Holandiji) i postaje prvi specijalista 'nove generacije' iz plastično-rekonstruktivne hirurgije u BiH.
 • Zbog izuzetnih rezultata u struci, osobito na najsofisticiranijem polju mikrohirurgije, 1996.godine od Ministarstva zdravlja Federacije BiH dobija titulu primarijus, čime postaje najmlađi primarijus u BiH, u 37.godini života.
 • 1999.g. postaje pridruženi član Hrvatskoga udruženja plastičnih i rekonstruktivnih hirurga
 • Godine 2000. imenovan  je za šefa odjela za hirurgiju šake na Klinici za plastično-rekonstruktivnu hirurgiju Kliničkog centra u Sarajevu.
 • Godine 2000. izabran je za predsjednika Udruženja plastično-rekonstruktivnih i maksilofacijalnih hirurga u BiH. Predsjednik Kongresa i kongresnog odbora Prvog kongresa plastično-rekonstruktivnih i maksilofacijalnih hirurga BiH sa međunarodnim sudjelovanjem. Dužnost predsjednika je obavljao do 2006.g.
 • U septembru 2001. dr Reuf Karabeg je magistrirao na Medicinskom fakultetu u Sarajevu

  Tema: PROCJENA REZULTATA TETIVNIH TRANSFERA PODLAKTICE KOD IREPARABILNIH   OŠTEĆENJA RADIJALNOG NERVA UZROKOVANIH PROJEKTILIMA U RATU
 • U oktobru 2002. biran je za višeg  asistenta na predmetu hirurgija na Medicinskom i Stomatološkom fakultetu kao i Višoj medicinskoj školi u Sarajevu
 • Daje aktivan doprinos, kao koautor (poglavlje :"Replantacije"), u udžbeniku  HIRURGIJA, za studente Medicinskog i Stomatološkog fakulteta, objavljenog 2001.g.u Sarajevu.
 • 2004. je dobio certifikat ARTHRO AG, za rad na transplantaciji IV generacije kultivirane hrskavice, nakon edukacije obavljene u više navrata u Njemačkoj i Austriji; BiH  je postala 6.država u svijetu i prva van Europske unije, na istom projektu, u kojoj je urađena 2005. g. transplantacija IV generacije uzgojene hrskavice u Sarajevu (aktivni član operativnoga tima)
 • 2005.g postaje  član ISAPS-a (Internacionalnoga Udruženja plastičnih,rekonstruktivnih i estetskih hirurga)
 • Učestvovao je sa prezentiranim radovima na 10 Kongresa u svijetu, koji su održani u 5 država i 2 Kontinenta.
 • Objavio je  20 stručnih radova (10 kao autor).
 • Septembar 2008.-odbranio doktorsku disertaciju  na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

  Tema:Značaj funkcionalne evaluacijske sheme u ocjeni rezultata tetivnih transfera podlaktice
  KOD IREPARABILNIH OŠTEĆENJA RADIJALNOG NERVA
 • Januar 2009. - imenovan za  šefa Klinike za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju Kliničkog centra Univerziteta  u Sarajevu
 • Juni 2009 - Izabran za predsjednika Balkanskog udruženja plastičnih, rekonstruktivnih i estetskih hirurga za period 2009 - 2011.
 • Juni 2009 - Izabran za predsjednika Organizacionog odbora 7.Balkanskog kongresa Udruženja plastičnih, rekonstruktivnih i estetskih hirurga koji će se održati u septembru 2011. u Sarajevu.
 • Decembar 2009 - Prim dr sci Reuf Karabeg je promoviran dana 5.12.2009. u akademsko zvanje docent na Medicinskom fakultetu u Sarajevu, nastavni predmet HIRURGIJA, oblast PLASTIČNA i REKONSTRUKTIVNA hirugija.
 • 6578

 

 
Prostor
Poliklinika - Prostor

Poliklinika KARABEG
U SLUŽBI VAŠEG ZDRAVLJA I IZGLEDA

Ginekologija
(ambulanta za pregled)

• Najsavremenji ultrazvučni aparat "General Electrics"
• Najsavremeniji aparati za lokalnu i opštu anesteziju
• Svi operativni zahvati iz ginekologije

 

Bolesnička soba
(jednokrevetne i dvokrevetne na bazi intenzivne njege - kadar i oprema)

Svaka posjeduje:
• priključak interneta
• telefon
• klima uređaj
• centralnu muziku sa regulacijm jačine zvuka
• LCD televizor
• poziv za sestru (pritiskom na dugme)
• vlastiti toalet
• pogled u park

 

 Operaciona sala i ostale prostorije


 

 
Naše usluge
Poliklinika - Naše usluge

Poliklinika Karabeg specijalizirana je za operativne zahvate u polju estetske i korektivne hirurgije.

Stručni kadar, najbolja medicinska oprema, topli međuljudski odnosi, te stalno praćenje svjetskih trendova u dijagnostici i liječenju, osnovni su principi kojima se vodimo.

O našem uspjehu i kvalitetu svjedoče mnogi pacijenti koji su zadovoljni i sa osmijehom napustili naše prostorije nakon uspješnog liječenja.

Nema razloga da nam i Vi ne poklonite svoje povjerenje!

ESTETSKA HIRURGIJA

Estetskom hirurgijom se oblikuje tijelo ili dijelovi tijela da bi se poboljšao pacijentov izgled, ali i samopouzdanje.

» Hirurgija grudi

» Operacija nosa

» Hirurgija trbuha

» Povećanje usana

» Odstojeće uši

» Očni kapci i podočnjaci

» Opuštena koža i muskulatura

» Bore, ožiljci, tetovaže

» Terapija bora lica

» Ćelavost

» Liposukcija

» Ginekomastija


OPĆA I DJEČIJA HIRURGIJA, UROLOGIJA

» Operacije abdominalnih organa

» Preponske i trbušne kile

» Variokele

» Fimoze

» Kriptorhizam

» Hispopadije i Epispopadije


PREOPERATIVNA PRIPREMA

Krvne (hematološke) pretrage

• kompletna slika krvnih stanica - KKS
• sedimentacija crvenih krvnih stanica (eritrocita) – SE
• nalaz elektrolita u krvnome serumu (natrij, kalij, kloridi)
• sadržaj glukoze u krvnome serumu - GUK
• ureja i kreatinin u krvnome serumu.

Provjera zgrušavanja krvi (koagulacije)

• vrijeme zgrušavanja krvi
• vrijeme krvarenja
• protrombinsko vrijeme
• aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme – APTV.

Provjera krvne grupe i Rh faktora

Pretrage mokraće i mokraćnoga sedimenta
Rentgenska snimka pluća i srca
EKG
Internistički pregled

 

 

REKONSTRUKTIVNA HIRURGIJA

Rekonstruktivna hirurgija primjenjuje se u slučajevima deformacija na tijelu koji su uzrokovani urođenim defektima, ozljedama, tumorima, bolestima ili nekim drugim nepravilnostima. Njome se poboljšava funkcionalnost, a pacijentu se omogućava prirodan izgled.

» Rekonstrukcija dojke

» Hirurgija šake

» Hirurgija nerava

» Hirurgija tumora

» Hirurgija opekotina

» Urođene mane


GINEKOLOGIJA
 

Ginekološki pregled je specijalistički pregled ginekologa koji na temelju anamneze, kliničkog pregleda te drugih pretraga postavlja točnu dijagnozu bolesti i propisuje terapiju.

» Bezbolni porod

» Carski rez

» Operacije tumora materice

» Operacije jajnika

» Abortusi u općoj anesteziji

 

 
Naše osoblje
Poliklinika - Nase osoblje
 

Ono što odlikuje naše osoblje jeste posebna pažnja i briga o pacijentu prije, za vrijeme i poslije operativnog zahvata.
Naš stručni tim učinit će sve da Vam osigura siguran, brz i ugodan oporavak.

Namjera nam je bila da na jednom mjestu okupimo stručno znanje i iskustvo, a sve u cilju pružanja što boljih zdravstvenih usluga našim pacijentima.

 
Amela Karabeg
 
 
Belma Šehović

Aldijana Đozo

Mirsada Gežo
 
Operacije
Poliklinika - Operacije
 

Poliklinika Karabeg specijalizirana je za operativne zahvate u polju estetske i korektivne hirurgije.

Stručni kadar, najbolja medicinska oprema, topli međuljudski odnosi, te stalno praćenje svjetskih trendova u dijagnostici i liječenju, osnovni su principi kojima se vodimo.

 

O našem uspjehu i kvalitetu svjedoče mnogi pacijenti koji su zadovoljni i sa osmijehom napustili naše prostorije nakon uspješnog liječenja.

Nema razloga da nam i Vi ne poklonite svoje povjerenje!

 
Poliklinika - O nama

Poliklinika ''Karabeg'' je utemeljena 2005. godine. Zahvaljujući dugogodišnjem radu u drugim privatnim klinikama i Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, najpozitivnija iskustva prenošena su u organizacionom i funkcionalnom smislu u svakodnevni rad naše poliklinike.


Klinika je smještena u urbanom dijelu grada, u samom centru Sarajeva, 250 metara udaljenosti od Univerzitetskog Kliničkog centra Sarajevo.