Bosnian (BA)

Kontakt

Karabeg Medical Group

Himze Polovine br. 39
71 000 Sarajevo;
Bosna i Hercegovina

Radno vrijeme:
Pon - Pet: 09:00 - 19:00h
Sub: 09:00 - 13:00h

Call us now

tel: +387 33 556 556
fax: +387 33 556 555

informacije@karabeg.com

Korekcija grudi
Estetski zahvat podizanja grudi

Pacijentice čije su grudi, obično, nakon višestrukih trudnoća postale "vrećice kože" ili su potpuno izgubile tonus i čvrstinu, duge su, prazne i vise, trebamo posmatrati s aspekta - ona a ne ja.

e-max.it: your social media marketing partner
 
Augmentacijska mamoplastika

Augmentacijska mamoplastika (engl. breast augmentation) ili povećanje grudi, nakon liposukcije, druga je po učestalosti estetska hirurška procedura. Koristi se za poboljšanje kontura grudi kod određenih razvojnih i involucijskih nepravilnosti i asimetrija te za rekonstrukciju nakon resekcija zbog bolesti dojke, najčešće kancera. Jedan od najtežih aspekata povećanja grudi je razumijevanje pacijenticinih očekivanja. Postoji toliko zbunjujućih informacija koje pacijent dobija od hirurga, prijatelja i putem društvenih mreža. Hirurg često ima više opcija za neka pitanja o uvećanju grudi. Postoji više mišljenja koja se prezentiraju pacijentici za određeno kliničko stanje što se mora dobro prodiskutirati da bi se kroz planiranje došlo do optimalnog rješenja.

e-max.it: your social media marketing partner
 
Povećanje grudi - trajni implantati

 

Potpuno novo u tehnologiji proizvodnje implantata jeste u pojavljivanju na svjetskom i našem tržištu tzv. ''doživotnih ili trajnih '' implantata. Do sada su se proizvodili implantati čiji je ''vijek trajanja'' proizvođač sugerirao na minimum deset godina i pacijentica je trebala promijeniti iste. Pronalaskom i proizvodnjom ''trajnih '' implantata riješen je jedan od najvećih problema nakon postavljanja: isti implantati se ne moraju više mijenjati.

e-max.it: your social media marketing partner
 
Zašto žene povećavaju grudi

U osnovi je riječ o uvećavanju nedovoljno razvijenih grudi, no zaboravlja se da je istim postupkom moguće podići spuštene i popraviti asimetrične dojke

e-max.it: your social media marketing partner
 
Šta je mastopeksija

„Prije operacije potrebno je izvršiti određene pripreme: mamografiju i/ili UZV, osnovne laboratorijske pretraga, EKS i internistički pregled“

e-max.it: your social media marketing partner
 


Estetska hirurgija se radi samo u sklopu plastično rekonstruktivne hirurgije kao cilj liječenja pacijenata.

. . . . .

Karabeg Medical Group

Himze Polovine br. 39
71 000 Sarajevo;
Bosna i Hercegovina

tel: +387 33 556 556
fax: +387 33 556 555

 

 

 

 

© 2016 Karabeg Medical Group - All rights reserved | Site map

 

 

Pratite nas na Facebooku: