Bosnian (BA)

Kontakt

Karabeg Medical Group

Himze Polovine br. 39
71 000 Sarajevo;
Bosna i Hercegovina

Radno vrijeme:
Pon - Pet: 09:00 - 19:00h
Sub: 09:00 - 13:00h

Call us now

tel: +387 33 556 556
fax: +387 33 556 555

informacije@karabeg.com

Povećanje grudi - trajni implantati

Popularne procedure u estetskoj hirurgiji

Lijepe grudi umjesto obješenih vrećica kože

Samo u SAD više od 250.000 žena svake godine odluči uvećati grudi silikonskim implantima

Piše: dr Amela Karabeg - spec. plastične i rekonstruktivne hirurgije

Augmentacijska mamoplastika je stručni naziv za povećanje nedovoljno razvijenih grudi, najpopularniju estetsku proceduru uopšte. Ipak, zaboravlja se da može restaurirati asimetrične kao i podići gravitacijom spuštene grudi.

Preko 250 000 žena u SAD ugradi silikonske umetke godišnje.

Kritična odluka za finalni rezultat je prevashodno ovisna o iskustvu i manuelnoj vještini hirurga i sastoji se od izbora implantata, hirurškoga pristupa i mjesta postavljanja implantata.

Vrste implantata

Uglavnom se radi sa teksturiranim implantatima punjenim kohezivnim gelom, eventualno fiziološkom otopinom. Mogu biti niskoga, umjerenoga ili visokog profila. Svaki od opisanih implantata ima svoju indikaciju.

Potpuno novo u tehnologiji proizvodnje implantata jeste u pojavljivanju na svjetskom i našem tržištu tzv. ''doživotnih ili trajnih '' implantata. Do sada su se proizvodili implantati čiji je ''vijek trajanja'' proizvođač sugerirao na minimum deset godina i pacijentica je trebala promijeniti iste. Pronalaskom i proizvodnjom ''trajnih '' implantata riješen je jedan od najvećih problema nakon postavljanja: isti implantati se ne moraju više mijenjati.

Nakon trudnoće i dojenja koje nije kompromitirano i kod žena koje već sada imaju implantate (naravno ukoliko imaju razvijene mliječne žlijezde) moguće je zamjeniti iste. Poznato je da se u toku trudnoće dojke pripremaju za proces dojenja i da se samim tim uvećavaju a nakon što žena završi sa procedurom rađanja i dojenja dojke se vraćaju u prvobitni oblik. Stoga, one pretrpe metamorfozu, koža se „razvlači“ i pretrpi tzv. ''stres''. Rijetko koje dojke nakon te metamorfoze ostanu čvrste, jedre i glatke (bez ptoze-spuštanja) odnosno onakve kao što su bile. Ovdje je pravi čas da nastupi estetski hirurg. Povećavanje grudi ili vraćanje jedrine istih. Da pojasnimo: doživotni implantati se preporučuju svim ženama, od 19. godine i starijim, koje nemaju adekvatno razvijene grudi. Prednost doživotnih implantata jeste da se radi o samo jednoj operativnoj proceduri ali to ne znači da ako žena ima doživotne implantate i nakon određenog vremena procjeni da bi željela drugačije dojke, veće, manje ili da ostane bez njih, istim načinom odnosno istom hirurškom procedurom mijenjaju se i ti ''doživotni ''implantati.

Ključ je samo u tehnologiji  (razlike u sastojcima zamjenskih ili doživotnih implantata ) i cijeni (veća cijena kod 'trajnih'') a estetski dojam je isti.

 

 

Hirurški pristup i postavljanje implantata bilo zamjenskog ili doživotnog je isti, što znači rez može biti submamarno (kroz brazdu ispod dojke) , kroz bradavicu dojke (što je jedno vrijeme bio hit u svijetu) i preko pazuha.

Implantat se postavlja ispod žlijezde, ispod mišića ili kombinovano.

Pravilan izbor je ključ koji obezbjeđuje zadovoljstvo pacijentice i hirurga te smanjuje mogućnost komplikacija.

Edukacija pacijenata

Edukacija pacijenata je od vitalnoga značaja tako da se procedura detaljno prezentuje i prodiskutira sa pacijenticama.

Pacijentica još jednom mora biti uvjerena da poslije operacije neće imati problema sa dojenjem, potencijal dojenja ostaje isti jer se mliječna žlijezda ne afektira.

Poznato je da svaka 11. žena u USA oboli od karcinoma dojke (ovakva statistika ne postoji u BiH, vjerovatno je slična). Naglašavam da se implantati ne mogu dovesti u bilo kakvu etiološku vezu sa nastajanje istoga. Čak postoje studije koje govore suprotno: da žene sa ugrađenim implantatima imaju mogućnost rjeđeg oboljevanja od raka dojki u odnosu na populaciju koja tu proceduru nije imala.

U zaključku iznosim činjenicu da ovakve pacijentice trebamo razumjeti. Obično su najveći protivnici ugradnje implantata žene koje imaju lijepo formirane grudi.

Osobe sa potpuno nerazvijenim, nedovoljno razvijenm grudima ili osobe čije su grudi nakon trudnoće postale ''vrećice kože'' posmatrajmo sa aspekta ona a ne ja (koja ih imam lijepim).

Operacija u trajanju od 75 minuta, sa bezbolnim postoperativnim tokom, čini pacijenticu krajnje zadovoljnom. Ista postaje samouvjerenija, sigurnija, otvorenija u društvu. Bolja komunikativnost i rezultati na poslu se podrazumijevaju.

 

e-max.it: your social media marketing partner
 

Estetska hirurgija se radi samo u sklopu plastično rekonstruktivne hirurgije kao cilj liječenja pacijenata.

. . . . .

Karabeg Medical Group

Himze Polovine br. 39
71 000 Sarajevo;
Bosna i Hercegovina

tel: +387 33 556 556
fax: +387 33 556 555

 

 

 

 

© 2016 Karabeg Medical Group - All rights reserved | Site map

 

 

Pratite nas na Facebooku: