Bosnian (BA)

Kontakt

Karabeg Medical Group

Himze Polovine br. 39
71 000 Sarajevo;
Bosna i Hercegovina

Radno vrijeme:
Pon - Pet: 09:00 - 19:00h
Sub: 09:00 - 13:00h

Call us now

tel: +387 33 556 556
fax: +387 33 556 555

informacije@karabeg.com

Šta je hernija i kako se liječi

Uklještanje kile ugrošava život

Tada je jedini lijek hitni operativni zahvat prilikom kojeg se odstranjuje  ''odumrlo'' crijevo, a zdravi dijelovi se spoje.

 

Piše: Prof. dr sci prim Reuf Karabeg - specijalista opće i plastično-rekonstruktivne hirurgije

Vanjska kila (hernija, bruh) je nenormalna protruzija (proklizavanje) intraabdominalnih (trbušnih) tkiva, obično crijeva, kroz defekat u fasciji trbušnoga zida. Sve kile se sastoje od peritonealne (potrbušnica) kese koja se probija kroz slabu tačku ili defekat mišićnih i /ili fascijalnih struktura trbušnoga zida. Dakle, kila se obično sastoji od pokrovnih tkiva (koža, potkoža i sl. ) , peritonealne kese i organa u kesi. Ukoliko se defekat u zidu trbuha ne zatvori na vrijeme,  može se znatno povećati što čini rekonstrukciju otežanom.

Opasna komplikacija

Oko 75% kila nastaje u preponskim regijama. Oko 10% svih kila nastaje na hirurškom rezu na prednjem trbušnom zidu.; tzv. ventralne kile čine 10%, pupčane 3% i ostale 2%.

Postoperativne kile su, kako i samo ime govori , posljedica nekog operativnog zahvata u trbuhu. Mada uzrok kile može biti svako stanje koje akutno ili hronično dovodi do povećanja pritiska u trbuhu, faktori koji su najčešće odgovorni za nastanak ove vrste kile su:

 • Životno doba. Operativna rana zarasta sporije i manje je čvrsta kod starijih osoba.
 • Opšta iznurenost, ciroza jetre, hronične iscrpljujuće bolesti su nepovoljni faktori za zarastanje rana; upala ili povećanje prostate sa napinjanjem pri mokrenju trudnoća; rjeđe, tumori male karlice ili uvećenje organa u karlici.
 • Gojaznost. Gojazni bolesnici često imaju povećan pritisak u trbuhu. Prisustvo masnog tkiva u rani pokriva ostale slojeve tkiva sa posljedičnim seromima i krvnim podlivima u rani, što doprinosi infekciji.
 • postoperativna infekcija rane
 • vrsta operativnoga reza. Mnogi hirurzi tvrde za poprečne ili kose rane bolje zarastaju od uzdužnih.
 • Postoperativne plućne komplikacije koje prati snažan kašalj  mogu ozlijediti operativnu ranu
 • Nepotrebno ostavljanje otvora u rani (za drenove i sl. )
 • Nepravilan odabir hiruškoga konca
 • Neadekvatna primjena principa parvilne preoperativne i postoperativne ishrane bolesnika

Što je više gore navedenih faktora kod pojedinog bolesnika, mogućnost nastanka postoperativne kile je veća.

Simptomi:

Većina hernija ne izaziva nikakve simptome sve dok bolesnik ne primijeti oteklinu na trbuhu, na mjestu hirurškog reza tj. postoperativnog ožiljka. Kako se kila povećava, dovodi do nelagodnosti ili bolova koji natjeraju pacijenta da legne i sam ''vrati''kilu u trbuh. Ovo može biti opasan manevar i nije preporučljiv a osobito ako ovo uklještenje traje više sati. U tom slučaju pacijent može u trbuh vratiti gangrenozno crijevo i katastrofalno ugroziti vlastiti život. Tada je jedini lijek hitni operativni zahvat sa odstranjivanjem ''odumrlog'' crijeva i spajanje zdravog sa zdravim krajem.

 

 

 

U svakom slučaju, terapija svih vrsta kila je operativna.

U ranoj fazi i kod rizičnih pacijenata sa opšte medicinskoga stanovišta (srčana i plućna oboljenja, dijabetes i sl. )  može se uraditi u lokalnoj anesteziji. U kasnoj fazi sa velikim defektima mišićnofascijalnih struktura i kod komplikacija (npr. uklještenje) mora se operirati u opštoj anesteziji (u potpunoj odsutnosti svijesti).

Postoji bar 30 različitih vrsta operativnoga zahvata a suština je da se vrati sadržaj kilne kese u trbuh, podveže kilna kesa pri svojoj bazi i da se defekt trbušnoga zida zatvori ili rekonstruiše sa odgovarajućim tkivom bez zatezanja. Postavljanje ''mrežica'' je ponekad neophodno.

Sva intencija jeste upravo da se ne desi katastrofalna posljedica kasno urađenog operativnog zahvata a to je uklještenje kile. Što nameće kao imperativ rano operativno liječenje. Mogu ga i obične rade urolozi, opšti i plastično-rekonstruktivni hirurzi. U komplikovanijim slučajevima čak i svi zajedno (multidisciplinarni pristup).

RECIDIV:

Recidiv je ponovno javljanje kile na mjestu urađene operacije iste. Kod malih kila recidiv iznosi 2-5%, srednje velikih 5-15% a velike kile imaju stopu recidiva 15-20%.

UZROCI:
 • hroničan kašalj, prostatizam, opstipacija (zatvor)
 • slab kvalitet tkiva na mjestu operacije
 • loša operativna tehnika (zategnuta tkiva pri reparaciji, korištenje konaca koji se resorbuju vremenom, kilna kesa nije podvezana dovoljno visoko, infekcija rane.. )
 • neadekvatna operativna procedura

 

e-max.it: your social media marketing partner
 

. . . . .

Karabeg Medical Group

Himze Polovine br. 39
71 000 Sarajevo;
Bosna i Hercegovina

tel: +387 33 556 556
fax: +387 33 556 555

 

 

 

 

© 2016 Karabeg Medical Group - All rights reserved | Site map

 

 

Pratite nas na Facebooku: