Bosnian (BA)

Kontakt

Karabeg Medical Group

Himze Polovine br. 39
71 000 Sarajevo;
Bosna i Hercegovina

Radno vrijeme:
Pon - Pet: 09:00 - 19:00h
Sub: 09:00 - 13:00h

Call us now

tel: +387 33 556 556
fax: +387 33 556 555

informacije@karabeg.com

Rascjepi usne i nepca

Rascjepi usne i nepca su jedna od najčešćih malfomacija kod ljudi. Mogu se javiti kao jedina malformacija ili rjetko zajedno s drugim malformacijama glave i tijela. Danas je poznato više od 340 sindroma u kojima sudjeluju rascjepi.

Rascjepi usne i nepca

Osim nasljeđa u nastanku rascjepa igraju ulogu i brojni faktori okoline

Piše: Prof. dr sci prim Reuf Karabeg - specijalista opće i plastično-rekonstruktivne hirurgije

Rascjepi usne i nepca su jedna od najčešćih malfomacija kod ljudi. Mogu se javiti kao jedina malformacija ili rjetko zajedno s drugim malformacijama glave i tijela. Danas je poznato više od 340 sindroma u kojima sudjeluju rascjepi.  Pretpostavlja se da rascjepi čine 65% anomalija glave i vrata. Učestalost ove malformacije je kod dvoje na 1000 novorođene djece. Rascjep može zahvatiti usnu, nepce ili su rascjepom zahvaćeni i usna i nepce.

Koji su uzroci?

Uzrok rascjepa usne i nepca čini se vrlo složenim. Osim nasljeđa u nastanku rascjepa igraju ulogu i brojni faktori okoline. Zato se danas etiološki faktori odgovorni za nastanak rascjepa svrstavaju u četiri kategorije

  • mutacije gena (monogena etiologija) ,
  • kromosomske aberacije
  • djelovanja vanjskih faktora (teratogeni) i
  • najčešće multifaktorsko nasljeđivanje, koje uključuje zajedničko djelovanje više gena i više faktora okoline.

Među potencijalne uzroke navode se lijekovi, upale, pretjerano konzumiranje alkohola i pušenje u trudnoći, nepravilna prehrana i dr. Neznatan trend povećanja broja rascjepa vjerojatno je u vezi sa socijalno-ekonomskim faktorima, kao što su trudnoća u adolescenciji, trudnoća u žena starijih od 35 godina ili povećano konzumiranje teratogena u prvim mjesecima trudnoće. Eksperimentalni rascjepi su producirani nedostatkom vitamina A, folne kiseline, Riboflavina i hipoksijom (nedostakom kisika) ali i viškom vitamina A i kortikosteroida.
Varijacije u genu IRF6 - "interferonski regulacijski faktor 6 gen" odgovorne su za 12% slučajeva genetskog naslijeđivanja rascjepa usne ili nepca, objavljeno je u znanstvenom časopisu The New England Journal of Medicine (2004. godine). Ovi nalazi imaju veliki značaj za genetičko savjetovanje, navode autori. U obiteljima s već rođenim djetetom s racjepom, prisustvo opisane varijacije IRF6 gena utrostručuje rizik javljanja rascjepa usne ili nepca kod slijedećeg djeteta, navode naučnici.

Prevencija

Mogućnosti prevencije rascjepa su danas skromne i svode se na genetsku informaciju, preporuke o izbjegavanju potencijalnih teratogena i na davanje antiteratogena. Ranija dijaganoza, bolje poznavanje mehanizma djelovanja teratogena te pronalaženje novih antiteratogena u budućnosti bi trebalo osigurati djelotvorniju prevenciju ove malformacije

Kada se počinje sa liječenjem rascjepa?

Početak liječenja djece rođene s rascjepom ovisi o vrsti rascjepa. Ondje gdje je rascjepljena zubonoseći (alveolarni) nastavak gornje čeljusti sa liječenjem se počinje odmah po rođenju. Za vrijeme prve ili druge sedmice uzimaju se otisci i izrađuje nepčana pločica koju dijete nosi slobodno u ustima do operacije usne. Pločica se kontrolira i prema potrebi korigira ili mijenja. Uloga pločice je što više približiti segmente gornje čeljusti da bi rezultat operacije usne ostao trajan. Kada rascjep ne zahvaća gornju čeljust ili je samo zahvaćeno nepce palatinalna pločica nije potrebna.

Kada se operiraju rascjepi?

Općenito se rascjepi usne operacijom korigiraju između 3. i 6-tog mjeseca po rođenju djeteta. Dijete mora biti teško cca 4. 5 kg, staro najmanje 10 tjedana i hemoglobin mu mora biti iznad 100 mg/l i za operaciju još mora biti zdravo i u dobroj tjelesnoj kondiciji.

Rascjep mekog nepca može se zatvoriti odvojeno od tvrdog ili se meko i tvrdo nepce zatvaraju odjednom. Zahvat se obično radi nakon navršene godine dana, svakako prije nego dijete progovori.
Sekundarni korektivni zahvati na usni ili nosu ili nepcu rade se kasnije.

Kako i kada se rekonstruira rascjep usne ?

Operacija rascjepljene usne je iznimno važna i o njoj ovisi kasnija uspješnost habilitacije osoba rođenih s rascjepom. Neuspjeh prve operacije teško se ispravlja kasnijim zahvatima i obično je potrebno više korektivnih zahvata da se ispravi taj neuspjeh. Operacijom se nastoje sve dislocirane strukture usne i nosa dovesti na svoje originalno mjesto rekonstruirajući pritom mišiće i usne i nosa.

Kako se operacijom zatvara rascjep mekog odnosno mekog i tvrdog nepca?

Meko nepce se hirurški zatvara oslobađanjem tkiva nepca i njegovim šivanjem u središnjoj liniji. Operacijom se nastoji nepce što više produžiti.
Ako nakon operacije usne ostanu razne nepravilnosti kao uočljivi ožiljci, neporavnat spoj crvenila, usna ožiljkom povučena gore, žljeb na crvenilu, široka nosnica, spušten nosni vršak i nosno krilo, asimetričan vršak nosa, dijelom zatvorena uska nosnica i dr. potrebno je kasnijim- sekundarnim zahvatom takve nepravilnosti ispraviti.

Razne nepravilnosti traže i različite metode korekcije usne i nosa. Može se slobodno reći da najčešće kombinacija više pa i 4-5 hirurških postupaka ispravlja ovakve nepravilnosti.

Koji su kasniji-sekundarni hirurški zahvati na nepcu?

Najčešće su to fistule u predvorju usta ili na nepcu te kratko nepce. Fistule u predvorju preko kojih je usna šupljina povezana sa nosnom šupljinom moraju se hirurški zatvoriti da bi osobe sa rascjepom mogle funkcionirati (sudjelovati) u društvu. Ako se fistule ne zatvore hrana odnosno tekućina prilikom jela izlazi na nos. Kratko nepce često je povezano sa nazalnim govorom i potrebno ga je produžiti faringoplastikom.
Fistule se obično zatvaraju što ranije, a faringoplastika se radi prije odlaska djeteta u školu.

Tko sve sudjeluje u liječenju osoba s rascjepom?

Osim hirurga u liječenju osoba s rascjepom sudjeluje više specijalista. Tako se u liječenje uključuju ovisno o stanju govora logoped i fonijatar. Logoped govornim vježbama olakšava komuniciranje i pridonosi adaptiraju osoba s rascjepom, ortodont ortodonstkim napravama regulira odnose među čeljustima i zubima, pedijatar vodi brigu o djetetovom zdravlju, otolog kontrolira sluh, protetičar izrađuje protetske nadomjestke itd.

Liječenjem se nastoji ispraviti rascjepom promjenjeni anatomski oblici i uspostaviti normalna funkcija rascjepljene regije. Liječenje rascjepa nije jednostavno i često traži suradnju više specijalista. Ciljevi su postići prihvatljiv estetski i funkcionalni rezultat.

e-max.it: your social media marketing partner
 

. . . . .

Karabeg Medical Group

Himze Polovine br. 39
71 000 Sarajevo;
Bosna i Hercegovina

tel: +387 33 556 556
fax: +387 33 556 555

 

 

 

 

© 2016 Karabeg Medical Group - All rights reserved | Site map

 

 

Pratite nas na Facebooku: