Prof. dr. Reuf Karabeg izabran u komitet za profesionalne standarde ICOPLAST-a

Prof. dr. Reuf Karabeg, predsjednik udruženje plastičnih, rekonstruktivnih i estetskih hirurga u BiH (UPREHBiH) danas je u belgijskom Waterloou izabran u Komitet za profesionalne standarde, odnosno edukaciju i unifikaciju silabusa za plastične, rekonstruktivne i estetske hirurge ICOPLAST-a.

Odluka je donesena na Vijeću predsjednika udruženja plastičnih, rekonstruktivnih i estetskih hirurga država članica koje čine ICOPLAST, svjetske organizacije nacionalnih udruženja.

Uvodne govore su održali predsjednici odbora direktora, edukacijskog komiteta, humanitarnog odbora i kao odbora profesionalnih standarda i sigurnosti pacijenata. Prof. Karabeg je imao značajnu diskusiju na mnoge teme. 

"ICOPLAST sa sjedištem u Americi je organizator ovog veličanstvenog skupa. Prije svega čini me sretnim da je udruženje kojim rukovodim član ove svjetske elitne organizacije. Prvi dan se održava Vijeće nacionalih delegata. Prezentirane su aktivnosti nacionalnih udruženja i doneseni zaključci za bolju koordinaciju, razmjenu iskustava te mjere za poboljšanje hirurških metoda, sigurnosti pacijenata i standarda koje se moraju ispuniti u plastičnoj, rekonstruktivnoj i estetskoj hirurgiji", rekao je Karabeg.

Nakon Vijeća nacionalnih delegata i predsjedništva ICOPLAST-a slijedi Kongres ICOPLASTA-a i Kongres belgijanskog udruženja plastičnih, rekonstruktivnih i estetskih hirurga (RBSPS) s učešćem kolega, najvećih autoriteta iz cijelog svijeta. Teme su iz oblasti rekonstruktivne i estetske hirurgije te raka dojke, kao i brojne druge.

"Kongresi su mjesto za teorijska saznanja u kombinaciji s praktičnim primjerima. Bit će to prilika za razmijeniti iskustva i znanja koja smo stekli u BiH na bazi naučnih dostignuća, uporediti s drugima te unaprijediti znanje. Takva (sa)znanja ćemo prezentirati na sastanku ili simpozijumu našeg udruženja i učiniti sve da ih etabliramo u centrima u kojima radimo za dobrobit pacijenata", poručio je Karabeg.

Contact Info

Addresa:
Himze Polovine br. 39, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Radno vrijeme:
Pon - Pet: 09:00 - 19:00h
Sub: 09:00 - 13:00h

Telefon: +387 33 556 556

Fax: +387 33 556 555

Email:
informacije@karabeg.com