Redukciona mamoplastika ili smanjivanje grudi

Povod za nastanak ovog članka je pismeno postavljeno pitanje jedne pacijentice koje je vrlo indikativno, a koje glasi: "Urađena mi je operacija smanjivanja grudi prije dva mjeseca i nakon analize uzorka tkiva (PH) otkriven je karcinom. Ponovno sam operirana i tada je dodatno uklonjeno tkivo lijeve dojke (koju sada praktično ne¬mam). Četrdesetih sam godina. Šta mi je sada činiti?"

Karcinom otkriven prilikom operacije

Trend u svijetu jeste da se pacijentica probudi sa rekonstruiranom dojkom

Na početku treba reći da je operacija smanjivanja grudi (redukciona mamoplastika) izuzetno zahtjevna, precizna i odgovorna. Principijelno se radi iz estetskih razloga, ali nije malo žena koje navode i funkcionalne razloge (otežano kretanje, bolovi u leđima i vratnoj kičmi...).

Piše: Prof.dr.sci.Reuf Karabeg specijalista opće i plastično rekonstruktivne hirurgije

Benefit za pacijentice

Nakon odstranjivanja dijela žljezdanoga tkiva (što je sastavni dio svake operacije), ono će biti patohistološki (PH) ispitano u smislu postojanja određene bolesti dojke.

Incidencija karcinoma dojki od 0,4 do 1,1 posto nalazi se pri takvom PH ispitivanju. Drugim riječima, benefit tih pacijentica je najveći upravo u otkrivanju bolesti u ranoj fazi.

Poznato je da žene sa makromastijom(velikim grudima) imaju povećani rizik razvoja karcinoma dojki. Logično je da se nakon odstranjivanja najvećeg dijela žljezdanoga tkiva dojke mogućnost razvoja karcinoma smanjuje.

Isto tako, važno je naglasiti da su samopregled dojki i redovni pregledi kod Ijekara (ultrazvučni do 40. godine,  a rendgenološki - mamografija nakon 40. godine života) najbolji način otkrivanja tumora u ranoj fazi kada su u najvećem procentu izlječivi.

Rekonstrukcija dojke otvara nadu za žene koje su izgubile dojku ili su suočene sa mogućnošću odstranjenja dojke zbog karcinoma ili iz drugih razloga. Sve vrste rekonstrukcije dojke koje ću navesti urađene su u BiH, pa i najkompliciranija (DIEP) još 2001. godine.

BiH se svrstala tim zahvatom u svjetske centre gdje se može uraditi najkompliciraniji mikrohirurški zahvatu rekonstrukciji i koji je danas "up date" (jer se smatra najtežim i najboljim).

Tkivni ekspanderi

U većini slučajeva koriste se tkivni ekspanderi (koji "prave" prostor za implantate postepenim povećavanjem tkiva ubrizgavanjem vode u ekspandere jednom u 10 dana). Kada tkivo postane elastično i kada je prostor adekvatan, ekspander se vadi i postavlja implantat za rekonstrukciju veličine i oblika odstranjene dojke. Postoje i tzv. Bekerovi implantati, koji su kombinacija ekspandera i implantata, tako da je dovoljan jedan operativni zahvat za rekonstrukciju dojke.

Ugradnja implantata

U slučaju spomenute pacijentice sada treba rekonstruirati dojku.

Rekonstrukcija dojke izvodi se ili ugradnjom implantata ili korištenjem vlastitog tkiva pacijentice sa donjeg trbuha (TRAM I DIEP) ili sa leđa (veliki leđni mišić - LD).

"Skin sparing mastectomy" ili subkutana mastektomija (odstranjenje tumora i kompletne žlijezde sa očuvanjem kože dojke) kod određenih karcinoma dojke daje izvanredne kozmetičke rezultate.

Najčešće se mora raditi smanjivanje i podizanje suprotne, "zdrave dojke" da bi se tako dobio bolji uvid radi dobivanja boljeg estetskog rezultata. Trend u svijetu jeste da se pacijentica probudi sa rekonstruiranom dojkom, što će joj život učiniti ljepšim, prihvatljivim i optimističnijim.

Contact Info

Addresa:
Himze Polovine br. 39, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Radno vrijeme:
Pon - Pet: 09:00 - 19:00h
Sub: 09:00 - 13:00h

Telefon: +387 33 556 556

Fax: +387 33 556 555

Email:
informacije@karabeg.com