Vaskularna hirurgija

Bigerova bolest i danas je kamen spoticanja među stručnjacima kada je riječ o njenom nastanki. Neki medicinski autoriteti tvrde da je osnovi uzrok nastanka bolesti izvjesna alergijska reakcija na sastojke duhanskog dima, drugi , pak , zagovaraju moguću bakterijsku ulogu u razvoju bolesti, a treći tvrde da se uzrok može tražiti među autoimunim odgovorima organizma.

Oboljenja krvnih sudova postalu su, zbog svoje pandemijske ra širenosti, predmet najvećeg interesovanja kako liječnika, tako i ljudi kojima medicina nije profesija. Nažalost, oboljenja vena, nasuprot arterijskim bolestima, nisu jednako atraktivna ni širokoj populaciji niti naučnim krugovima. Proširene vene odavno su poznat i vrlo čest zdravstveni problem. Najčešći uzrtok su slabost i gubitak funkcije venskih zalistaka, posebno preponskog zaliska, koji se nalazi na samom ušću velike safenske vene u bedrenu.

Venski ulkus je drugi naziv za ulcus cruris. Oba termina se ravnopravno koriste u medicinskoj literaturi. Prvi precizno determinira etiopatogenezu, a drugi topografiju rane. Ulcus cruris je posljedica poremećaja hemodinamike u venskom sistemu. Osnovno obilježje ove hronične rane je tipična lokalizacija na anteromedijalnoj strani distalne trećine potkoljenice i sporo progredijentan klinički tok.

Contact Info

Addresa:
Himze Polovine br. 39, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Radno vrijeme:
Pon - Pet: 09:00 - 19:00h
Sub: 09:00 - 13:00h

Telefon: +387 33 556 556

Fax: +387 33 556 555

Email:
informacije@karabeg.com